Ansøgningsskema

Vejledning til sponsor ansøgning hos Fanø Brugsforening.

Der gives sponsorater til foreninger og sammenslutninger.
Der gives ikke sponsorater til kommercielle ansøgere.
Enkelt personer sponsoreres kun undtagelsesvis og kun hvis nedenstående kriterier er opfyldt.
Sponsorater kan være både gavekort og direkte pengebeløb.
For at modtage sponsorater skal der være en vis bredde i modtagergruppen, og gerne til aktiviteter som afspejler livet på Fanø og som støtter det gode liv.
En forudsætning for modtagelse af sponsorater er, at der i ansøgningen er redegjort for, hvordan Fanø Brugsforening bliver synliggjort som sponsor eller hvilke modydelser modtageren kan foreslå.
Ansøgningerne bliver behandlet 2 gange årligt, derfor skal de sendes senest d. 15. marts eller 15. september.
Alle ansøgere får svar senest 30 dage efter "sidste frist"

Kort beskrivelse af hvorfor du/ i søger please enter the Formål
Evt. aktiviteter, arrangement eller ting please enter the Hvad søger du/i til?
Budget/Hvor meget søger du/ i om? please enter the Økonomi
Hvad kan i tilbyde?Eller hvordan vil i synliggøre Fanø Brugsforening som sponsor? please enter the Modydelser
Tidsplan please enter the Tidsplan
Adresse, mail, telefon nr, samt CVR-nr. eller CPR-nr. please enter the Ansøger/ foreningens navn
please enter the Reg.nr.
please enter the Kontonr.