Skip to the content

Her på siden kan du finde kommende aktiviteter i Fanø Brugsforening og se eller gense afholdte arrangementer.

 

 

Generalforsamling bliver alt efter hvad vi må ifht. corona afholdt virtuelt eller i Fanø Hallen.

Følg med her og på opslagene din butik.

 


 

DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner

3. Forelæggelse af årsregnskab 

    herunder bestyrelsens fremlæggelse om anvendelse af årets resultat.

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Indkomne forslag. ( Skal være formanden i hænde senest d. 10 april )

6. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter

7. Eventuelt.

 

Bestyrelsen, Fanø Brugsforening

Fælles gåtur

Vi mødes stadig hver onsdag kl 16.30 og vi glæder os til at se dig.

 


Vil du med ud og gå en tur ? så mød op ved SuperBrugsens vareindlevering på Vestervejen. Det sker hver onsdag kl. 16.30.

Der er ingen tilmelding, mød blot op.

Efter turen, er SuperBrugsen vært ved en lille forfriskning.

På gensyn

Fællesspisning i SuperBrugsen Nordby på følgende datoer :

17 februar, 19 marts, 21 april og 19 maj


ALLE MEDLEMSARRANGEMENTER ER INDTIL VIDERE AFLYST. BILLETTER REFUNDERES.

Der kan købes billetter til spisningerne i bageren til 50 kr/ stk. max 50 pladser pr, gang

2. foredrag : Brugsen- en anderledes forretning.

 


ALLE MEDLEMSARRANGEMENTER ER INDTIL VIDERE AFLYST. BILLETTER REFUNDERES.

Spændende foredrag  af Flemming Jørgensen fra Coop´s forenings sekretariat.  incl spisning, moderne mormor mad og en genstand.

Pris : 50 kr. /pers.

Næste foredrag om FDB møbler, er d. 25 marts